Pianoackord

Lär dig ackord från över 300 diagram.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Vad är ett pianoackord?

Ett ackord på piano är en samklang mellan flera toner vilket bildar en harmoni. Det finns treklanger, fyrklanger och femklanger. En treklang är helt enkelt ett ackord som består av tre toner och samma princip gäller fyrklanger och femklanger. Det finns faktiskt sexklanger och sjuklanger också, men i dessa fall tas vissa toner bort eller så spelas några av tonerna i pianoackordet med högerhanden.

Ackord förklaringar

Dur Ett vanligt ackord i dur i form av en treklang brukar skrivas enbart med namnet på den not som är roten i ackordet, till exempel C.
Moll Ett vanligt ackord i moll i form av en treklang brukar skrivas med notnamnet följt av ett m (minor), till exempel Cm.
7 När siffran sju följer ackordets bokstav kallas det septimaackord. Vad som sker är att en liten septima läggs till ett durackord och bildar en fyrklang.
m7 är ett mollseptimaackord. En liten septima läggs till ett mollackord och bildar en fyrklang.
maj7 Maj står för major och i detta ackord läggs en stor septima till durackordet.
7-5 Betecknar en fyrklang med sänkt kvint. Detta ackord kan också skrivas 7b5, till exempel C7b5.
7+5 Betecknar en fyrklang med höjd kvint. Detta ackord kan också skrivas 7#5, till exempel C7#5.
6 Betecknar ett ackord där en sext läggs till ett durackord som fjärde ton.
m6 En sext läggs till ett mollackord.
9 När siffran nio följer ackordets bokstav innebär det att en nona läggs till ett septimaackord och bildar en femklang.
m9 En nona läggs till ett mollseptimaackord och bildar en femklang.
11 När siffran elva följer ackordets bokstav innebär det att elfte tonen läggs till ett nonaackord och bildar en sexklang.
m11 En elfte ton läggs till ett mollnonaackord och bildar en sexklang.
dim Dim står för diminished som betyder 'förminskad' på engelska. Tonerna i detta ackord sänks med ett halvt steg (bortsett från tonikan). Ackordet kan även skrivas med ett gradtecken efter bokstaven, till exempel C°.
aug Aug står för augmented som betyder 'förstorad' på engelska (på svenska heter det ibland överstigande ackord). Kvinten i detta ackord höjs med ett halvt steg. Ackordet kan även skrivas med ett plustecken efter bokstaven, till exempel C+.
sus Sus står för suspension som betyder 'hänga kvar' på engelska. Tersen i detta ackord byts ut till kvart.
add Add står för added som innebär att en ton adderats till ackordet. Det finns två typer: add2 och add9. Eftersom det blir samma ton som adderas, fast i olika oktaver kan de spelas likadant.

Notation

Pianoackorden på denna sida är skrivna med ett kors-förtecken (#) istället för -iss, C# i stället för ciss alltså. På samma sätt används b-förtecken (b) i stället för -ess, Db i stället för dess.

I Sverige och en del andra länder används ofta H som benämning för tonen som följer efter A. Men Pianoackord.se tillämpar den internationella - och i Sverige mer moderna - beteckningen B.

Fingersättningar

För de vanligaste ackorden finns också fingersättningar utskrivna. Dessa är rekommendationer som i de flesta fall bör åtföljas, notera dock att alla händer inte är likadana och därför kan det finnas fall där andra fingersättningar kan användas.

Pianoackord och skalor

En skala är en samling toner med en speciell musikalisk tillhörighet. När man spelar ett vanligt C dur ackord spelar man tre toner från skalan C dur. Att känna till skalor underlättar när du är osäker på vilka toner som ingår i ett visst ackord.

Andra resurser